IV Rajd Rowerowy : Lista zgłoszeń

25km: 25 kilometrów - 1 pętla

Imię Nazwisko Opłacone zgłoszenie Team Numer startowy
K3 - Kobiety K3 (kobiety, wiek: 18-39)
Ilość zgłoszeń w kategorii K3: 0
K4 - Kobiety K4 (kobiety, wiek: 40-49)
Ilość zgłoszeń w kategorii K4: 0
K5 - Kobiety K5 (kobiety, wiek: 50-59)
VIOLETTA BUBNOWSKA NIEDARY POD LASEM MTB TEAM
Ilość zgłoszeń w kategorii K5: 1 (Opłaconych: 0)
K6 - Kobiety K6 (kobiety, wiek: 60-99)
Ilość zgłoszeń w kategorii K6: 0
M3 - Mężczyźni M3 (mężczyźni, wiek: 18-39)
KAMIL KRÓL
ŁUKASZ TARNOWSKI
Ilość zgłoszeń w kategorii M3: 2 (Opłaconych: 0)
M4 - Mężczyźni M4 (mężczyźni, wiek: 40-49)
Ilość zgłoszeń w kategorii M4: 0 (Opłaconych: 0)
M5 - Mężczyźni M5 (mężczyźni, wiek: 50-59)
LESZEK KRZYWICKI
ZBIGNIEW ZACIEWSKI NIEDARY POD LASEM MTB TEAM
Ilość zgłoszeń w kategorii M5: 2 (Opłaconych: 0)
M6 - Mężczyźni M6 (mężczyźni, wiek: 60-99)
BOGDAN KONIECZNY 50UPAT
Ilość zgłoszeń w kategorii M6: 1 (Opłaconych: 0)

75km: 75 kilometrów - 3 pętle

Imię Nazwisko Opłacone zgłoszenie Team Numer startowy
K3 - Kobiety K3 (kobiety, wiek: 18-39)
Ilość zgłoszeń w kategorii K3: 0
K4 - Kobiety K4 (kobiety, wiek: 40-49)
Ilość zgłoszeń w kategorii K4: 0
K5 - Kobiety K5 (kobiety, wiek: 50-59)
Ilość zgłoszeń w kategorii K5: 0 (Opłaconych: 0)
K6 - Kobiety K6 (kobiety, wiek: 60-99)
Ilość zgłoszeń w kategorii K6: 0
M3 - Mężczyźni M3 (mężczyźni, wiek: 18-39)
BARTOSZ ĆWIĄKAŁA
IGOR KAŹMIERCZAK
PIOTR KĄKOL
ERNEST KĘDZIORA FAMILIA
ŁUKASZ WARŻAŁA BRT WROCŁAW
Ilość zgłoszeń w kategorii M3: 5 (Opłaconych: 0)
M4 - Mężczyźni M4 (mężczyźni, wiek: 40-49)
MACIEJ GIEŁZAK
Ilość zgłoszeń w kategorii M4: 1 (Opłaconych: 0)
M5 - Mężczyźni M5 (mężczyźni, wiek: 50-59)
Ilość zgłoszeń w kategorii M5: 0 (Opłaconych: 0)
M6 - Mężczyźni M6 (mężczyźni, wiek: 60-99)
PIOTR DANAJ CCC
Ilość zgłoszeń w kategorii M6: 1 (Opłaconych: 0)


Ilość wszystkich zgłoszeń: 13 (Opłaconych: 0)