Projekt

Pomiaryczasu.pl to nowy, innowacyjny projekt skierowany do szerokiej grupy organizatorów i uczestników imprez biegowych, rowerowych i narciarskich, gdzie istotna jest szybka, fachowa i bezproblemowa obsługa w zakresie: rejestracji on-line, prowadzenia biura zawodów, obsługi startu i mety, elektronicznego pomiaru czasu, prowadzenia dowolnych klasyfikacji itp.

Portal pomiaryczasu.pl powstał w ramach projektu "Pomiaryczasu.pl - zakup sprzętu i utworzenie strony internetowej na potrzeby organizacji imprez sportowych i turystycznych obszaru LGD Żywiecki Raj".


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi