RODO

W związku z rozpoczęciem w dniu 25 maja 2018 r. obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), pomiaryczasu.pl wykonujący rejestrację uczestników imprez sportowych na potrzeby elektronicznego pomiaru czasu informuje, że:

1. Przetwarza udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w następujących celach:

1) organizacji i przeprowadzania imprez sportowych,
2) informacyjnym, statystycznym i archiwalnym,
3) marketingowym i promocyjnym,
4) przesyłania newslettera.

2. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Legierski Projects, z siedzibą: Istebna 235, 43-470 Istebna; adres poczty elektronicznej: biuro@pomiaryczasu.pl Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Wiesław Legierski.

3. W związku z faktem, iż podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, może ona zostać wycofana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Zgoda może zostać wycofana poprzez przesłanie stosownego oświadczenia o wycofaniu zgody na adres siedziby Administratora lub na adres poczty elektronicznej Administratora Danych Osobowych.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom za wyjątkiem Organizatora imprezy, do której uczestnik zgłosił swój udział zgodnie z regulaminem danej imprezy.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji danej imprezy zgodnie z regulaminem. Okres ten wynika z wewnętrznych procedur Administratora danych osobowych dostosowanych do powszechnie obowiązujących przepisów albo do momentu wycofania zgody.

7. Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia, które może Pani/Pan realizować względem Administratora Danych Osobowych:
- prawo żądania dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),
- prawo żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
- prawo żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
- prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO);
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Legierski PROJECTS