Amatorzy - Międzynarodowy Wyścig Kolarski Służb Mundurowych - 35 km

Start zawodów:
18.08.2019 09:00:00

Koniec zawodów:
18.08.2019 16:00:00

Typ zawodów:
Wyścig kolarski


  • Wyścig odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2019 roku na trasach:
  • a) Wyścig amatorski:  Hrubieszów – Teratyn - Hrubieszów (35 km),
  • b) Wyścig główny:  Hrubieszów – Wojsławice – Hrubieszów (65 km).
  • Uczestnikiem może być osoba, która spełni poniższe warunki:
  •  a) zarejestruje się na stronie pomiaryczasu.pl
  •  b) ma ukończone 18 lat lub złoży Administratorowi Danych Osobowych (Firma Legierski Projects - Wiesław Legierski)  stosowne oświadczenie w przypadku osób niepełnoletnich w dniu wyścigu,
  • c) zapozna się z regulaminem i trasą Wyścigu,
  • d) wniesie opłatę startową w kwocie 50 zł (uczestnicy z Ukrainy 20 zł.) - na nr rachunku bankowego Organizatora: 22 1240 2829 1111 0000 4027 0283 z dopiskiem "Wpisowe za udział w wyścigu kolarskim (imię i nazwisko uczestnika/ów" lub gotówką w dniu zawodów w Biurze Wyścigu w kwocie 50 zł lub 20 zł o której mowa w pkt. VI, - w przypadku wniesienia opłaty po 15.08.2019 roku w dniu wyścigu posiada przy sobie do wglądu dokument wpłaty.

 

  • KOORDYNATOR WYŚCIGU– Anna Kowal tel.: 84 696 2681 w. 39
  • KOMANDOR WYŚCIGU – Tadeusz Romaszko tel. 505735101