Bieg PRZYJAŹNI / Běh PŘÁTELSTVÍ INTERREG

Start zawodów:
05.10.2017 16:30:00

Koniec zawodów:
05.10.2017 18:00:00

Typ zawodów:
Zawody Biegowe


  • Start závodu: 05.10.2017 16:30
  • Konec závodu: 05.10.2017 18:00
  • Typ závodu: běžecký
  • REGULAMIN http://pl.cz-pl.eu/obsah/soubory/293/regulamin-biegu-przyjani-interreg.pdf

PL: Bieg Przyjaźni INTERREG V-A Republika Czeska - Polska to impreza towarzysząca o charakterze rekreacyjno-sportowym do organizowanego przez Województwo Śląskie, Kraj Morawskośląski, Euroregion Śląsk Cieszyński/Těšínské Slezsko oraz Wspólny Sekretariat Programu Wydarzenia Rocznego Interreg V-A RCz-PL, które odbędzie się w dniach 5-6.10.2017 r. w Istebnej (PL).


CZ: Běh PŘÁTELSTVÍ INTEREG V-A Česká republika – Polsko je rekreačně sportovní  doprovodná akce, kterou organizuje Slezské vojvodství, Moravskoslezský kraj, Euroregion Śląsk Cieszyński/Těšínské Slezsko a Společný sekretariát Programu v rámci Výroční akce Interreg V-A ČR-PR, která se bude konat ve dnech 5-6.10.2017 r. w Istebne (PL).