Bike Atelier XC Sosnowiec: WYNIKI

2_Okrążenia Kategorie JK0 , JM0 , K5                        OPEN     KATEGORIE

3_Okrążenia Kategorie JM1 , JK1 , JK2 , K3 , K4        OPEN      KATEGORIE

4_Okrążenia Kategorie JM2 , K2 , M5                         OPEN      KATEGORIE

5_Okrążeń   Kategorie M2 , M3 , M4                          OPEN        KATEGORIE