Charytatywny Bieg 2021 im. Jarka Hulawego _Dorośli

Start zawodów:
11.09.2021 15:45:00

Koniec zawodów:
11.09.2021 17:30:00

Typ zawodów:
Zawody Biegowe
REGULAMIN
Charytatywny Bieg Przełajowy 2021
im. Jarka Hulawego
1. Organizator: Fundacja „Jest BOSKO!”
2. Cel Imprezy:
- popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej;
- aktywizacja i integracja środowiska lokalnego;
- zebranie środków na rozwój sportu w Gminie Istebna
- upamiętnienie osoby Jarka Hulawego - trenera i działacza sportowego z Istebnej
3. Termin i Miejsce
- 11 września (sobota), start kat. dzieci i młodzieży godz. 15:00, dorośli ok. 15:45
- trasy narciarskie na Kubalonce
– biuro zawodów i zapisy od godz. 13:00 do godz. 14:30
4. Warunki uczestnictwa
- udział w biegu po dokonaniu dobrowolnej opłaty startowej (całość zebranej kwoty przeznaczona
szeroko rozumiany rozwój sportu w Gminie Istebna)
- w biegu może wystartować ograniczona liczba osób (max. 150)
- osoby pełnoletnie składają własnoręcznie podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym
na udział w biegu, zaś uczestnicy niepełnoletni dostarczają pisemną zgodę i oświadczenie
podpisane przez rodziców lub opiekunów (oświadczenie dostępne w dniu biegu w Biurze Zawodów
lub Facebook’u @FundacjaJestBosko)
- udział w biegu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na:
a) utrwalanie swojego wizerunku przez Organizatora biegu,
b) wykorzystanie utrwalonego wizerunku w materiałach relacjonujących bieg oraz materiałach
promocyjnych tworzonych przez Organizatora w formie drukowanej oraz cyfrowej w zakresie
nieograniczonym czasowo
c) przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia do udziału w biegu
potrzebnych dla jego organizacji
5. Przebieg Biegu:
a) Biegi główne
- Dzieci do lat 8 (roczniki 2013 i młodsze)– dystans ok. 150 m
- Dzieci 9 - 12 lat (roczniki 2012 - 2009) – dystans ok. 800 m
- Młodzież 13 - 16 lat - dystans ok. 2000 m (roczniki 2008 - 2005)
- Bieg OPEN (17 lat i więcej) na dystansie 4 km (roczniki 2004 i starsi)
- Bieg OPEN (17 lat i więcej) na dystansie 8 km (roczniki 2004 i starsi)
- Marsz Nordic Walking OPEN na dystansie 8 km (roczniki 2004 i starsi)
b) Bieg sztafetowy:
- sztafety 4 osobowe (4x800m) dla dorosłych (roczniki 2003 i starsi)
- mile widziani: działacze sportowi, przedstawiciele klubów sportowych, wychowankowie śp.
Jarka Hulawego różnych roczników, jak również znajomi, sąsiedzi i przyjaciele.
- ilość sztafet ograniczona (maks. 10 sztafet).
- zgłoszenia sztafet do dnia 7 września mailowo: karina.istebna@gmail.com lub SMSowo na
numer: 502244896. Należy podać nazwę sztafety i numer kontaktowy do przedstawiciela.
6. Nagrody
- każdy uczestnik (sztafet również) otrzymuje pamiątkowy medal oraz napój i poczęstunek
- medale dla trzech pierwszych, którzy przybiegną na metę w każdym z dystansów (osobna
klasyfikacja dla dziewczyn i chłopców oraz kobiet i mężczyzn)
- drobne nagrody rzeczowe (w zależności od pozyskanych sponsorów)
7. Postanowienia końcowe
- każdy uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność
- Organizator nie ubezpiecza startujących i nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe
podczas biegu
- Organizator zapewnia opiekę medyczną w czasie trwania biegu
- bieg odbędzie się niezależnie od panującej aury
- bieg odbędzie się z zachowaniem wszelkich zaleceń i reżimu sanitarnego obowiązującego w dniu
wydarzenia
- ostateczna interpretacja powyższego Regulaminu należy do Organizatora
- Zgłoszenie udziału w biegu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.