Dożynkowa jazda parami na czas w Zawonii 2016: Regulamin

REGULAMIN XVIII  Dożynkowego Wyścigu Kolarskiego Parami – Zawonia 27.08.2016r    


1. 
Cel wyścigu :  - popularyzacja kolarstwa, aktywnego wypoczynku, rekreacji; - promocja Gminy Zawonia i powiatu trzebnickiego.  
2. 
Organizator : - Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej i Kultury Fizycznej Gminy Zawonia; - Wójt Gminy Zawonia; - Gminny Orodek Kultury i Biblioteka.  
3. 
Termin i miejsce : - 27 sierpień 2016r – Start o godzinie 14.00; - Biuro zawodów czynne w godz. 11.00 do 13.30 (sala Gm. Or. Kultury) przy   zapisach   prosimy okazać dowód osobistyś - Odprawa techniczna o godz. 13.30.  
4. 
Wpisowe : 60 zł od pary. Mieszkańcy Gminy Zawonia są zwolnieni z opłaty startowej.  
5. 
Kategorie wiekowe :  

- Mężczyźni:

- 18 - 30;

- 31 - 40;

- 41 - 50;

- 51 - 60;

- 61 i starsi.

- Kobiety – kategoria OPEN od 18 lat;

- Pary mieszane – kategoria OPEN od 18 lat.

 
Dobór wiekowy jest dobrowolny, a o przydziale do właciwej kategorii decyduje wiek młodszego kolarza w parze! Wycig przeznaczony dla amatorów i kolarzy z amatorskimi licencjami dla grup masters i cyclosport. 
       
6. 
Trasa wyścigu :  
 
Start  w Zawoni na ul. Milickiej 6 w kierunku Grochowa, dalej do Czeszowa i Kuźniczyska. W Kuźniczysku ul. w. Jadwigi, w prawo ul. Wesołą, w lewo ul. Lipową w kierunku Pęciszowa, w Pęciszowie w lewo do Grochowa i do mety w Zawoni.  
   
Trasa liczy 22km, zawodnicy pokonują trasę jeden raz. 
   
Uwaga! W miejscowoci Kuźniczysko na ul. w. Jadwigi są trwale zamontowane 3 progi zwalniające (oznakowane znakami drogowymi).  
7. 
Startujący muszą obowiązkowo stosować kaski!!   organizator zapewnia profesjonalne sędziowanieś  przewidywany start co 2 min. – może być zmieniony w zależnoci od iloci zawodników.  
8. 
Zawodnicy powinni posiadać ubezpieczenie NW.  organizator nie bierze odpowiedzialnoci za wypadki spowodowane przez zawodników oraz rzeczy zagubione;  organizator zapewnia karetkę pogotowia i lekarza.  
9. 
Wyścig odbywa się w ograniczonym ruchu drogowym.  na starcie, mecie, na skrzyżowaniach będą ochraniający imprezę Ś policjanci, strażacy OSP, wolontariusze i członkowie stowarzyszenia.  
10. 
Nagrody : Dla kolarskich par za pierwsze, drugie i trzecie miejsce organizator ufundował Ś puchary, nagrody rzeczowe.  Dla wszystkich uczestników wycigu są okolicznociowe upominki. Nagrodami specjalnymi wyróżnieni będą mieszkańcy Gminy Zawonia biorący udział w zawodach. Puchary przewidziano dla najszybszej pary.  
11. 
Organizator zastrzega sobie prawo do wniesienia poprawek do regulaminu w razie zaistniałej potrzeby.     
12. 
Adres szpitala: Szpital w. Jadwigi, Trzebnica ul. Prusicka 53/55    

 

 

Za zarząd

Przewodniczący   Stanisław Migawa

Tel. 608-822-143

roweryzawonia@o2.pl