II Letnia Olimpiada w Rajczy - Bieg górski WILCZE GRONIE

Start zawodów:
25.06.2023 10:00:00

Koniec zawodów:
25.06.2023 13:00:00

Typ zawodów:
Zawody Biegowe


BIEGI GÓRSKIE WILCZE GRONIE

 

CEL IMPREZY

● popularyzacja biegów górskich, oraz biegania jako najprostszej formy ruchu

● promocja gminy Rajcza oraz jej okolic

● promocja zdrowego stylu życia

● integracja pokoleń i zwolenników sportu

DATA I MIEJSCE

Zawody biegowe odbędą się w 3 dniu trzydniowej imprezy sportowo-kulturowej II LETNIA

OLIMPIADA W RAJCZY w Ski Park Rajcza (wyciąg narciarski) ul Rynek 1; 34-370 Rajcza.

25.06.2023

10.00 - start biegu na 21 km - limit czasu 5 godzin

10.30 - start biegu na 10,5 km - limit czasu 3 godziny

godziny startów dzieci podane będą w późniejszym czasie

BIEG dzieci do 7 r.ż -mała pętla na terenie SkiPark Rajcza

 

BIEG dzieci od 8-15 - pętla ok 800 m na terenie Ski|Park Rajcza

Start , meta, biuro zawodów - teren Ski Park Rajcza

Biuro zawodów czynne w niedziele 25.06.23 od godziny 6.30 do 9.30

ZASADY UCZESTNICTWA W BIEGACH

W biegach na 10,5 i 21 km mogą wziąć udział osoby od 16 roku życia (osoby niepełnoletnie

muszą posiadać pisemną zgodę rodziców) ,wypełnią formularz kontaktowy, oraz opłaca

kwotę opłaty startowej do 14 dni od momentu zapisów ( po tym terminie, osoby, które nie

opłaciły będą usuwane z listy startowej). Uczestnik biorąc udział w zawodach akceptuje

regulamin oraz zawarte w nim zasady.

Uczestnik jest świadomy i dobrowolnie podejmuje decyzję o biegu, który jest biegiem

wymagającym.

Uczestnik potwierdza, że jego przygotowanie i stan zdrowia pozwalają na wzięcie udziału w

biegu.

Każdy uczestnik musi być zweryfikowany w biurze zawodów, podczas weryfikacji

sprawdzane będzie wyposażenie obowiązkowe.

Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z imprezy lub dnf, osoby, której stan zdrowia

według organizatora jest wątpliwy i dalszy bieg mógłby przynieść szkody zawodnikowi.

Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia udziału w imprezie.

Limit zawodników : 21 km -250 zawodników; 10,5 km 250 zawodników

DZIECI 800 m po Complu - 100 zawodników

DZIECI do 9 roku życia- 100 zawodników

Każdy z zawodników porusza się po trasie wyznaczonej przez organizatora – wszelkie

skracanie trasy i brak obecności na punktach są równoznaczne z dyskwalifikacją.

Każdy z zawodników porusza się o własnych siłach.

każdy z zawodników jest zobowiązany do pomocy drugiemu zawodnikowi, jeżeli jest on w

niebezpieczeństwie zagrożenia zdrowia i życia.

 

Dopuszczalna jest pomoc osób trzecich tylko i wyłącznie na punktach kontrolnych/

żywieniowych.

Pomoc osób trzecich poza punktami kontrolnymi/żywieniowymi grozi dyskwalifikacją

zawodnika.

Jeżeli zawodnik nie jest w stanie kontynuować biegu zgłasza to albo na punkcie kontrolnym ,

albo telefonicznie organizatorowi. Jeżeli zawodnik nie zgłosi zejścia z trasy i z tego powodu

zostanie wszczęta akcja poszukiwawcza/ratunkowa– zawodnik zostanie obciążony kosztami

akcji. W biegu nie mogą startować rodzice z małymi dziećmi (typu biegacze z dziećmi w

nosidełkach, wózkach itp)

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE:

– numer startowy WIDOCZNY!

– włączony i naładowany telefon ( z aktywnym numerem udostępnionym organizatorowi)

– numer do organizatora

– kurtka wiatrówka

Zawodnik powinien posiadać odzież i obuwie dopasowane do biegów górskich przy

panującej podczas biegu pogodzie.

OPŁATY

trasa 21 km - 100 zł - płatność do 01.06.23 ; 120 zł do 21.06.23 r.

trasa 10,5 km - 60 zł - płatność do 01.06.23 r. ; 80 zł . do 21.06.23 r.

Zawody dla dzieci 800 m i mała pętla dla młodszych START DARMOWY

Faktury będą wystawione do 7 dni od daty wpłaty tylko i wyłącznie jeżeli w momencie wpłaty otrzymamy maila z informacją dotyczącą prośby wystawienia faktury.

W przypadku rezygnacji uczestnika zarejestrowanego do 01.06.2023r organizator zwraca

50% kwoty wpisowego. Po terminie 01.06.2023r. organizator nie zwraca opłat startowych.

Organizator nie zwraca opłaty startowej:

– osobom, które nie pojawiły się na starcie biegu a opłaciły go

– zawodnikom, którzy nie ukończyli biegu

– zdyskwalifikowanym zawodnikom

 

7. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

– start w biegu

– elektroniczny pomiar czasu

– numer startowy

– mapy trasy w pliku gpx

– oznakowanie trasy w postaci wstążek i znaków farbami na ziemi

– jedzenie i napoje na punktach odżywczych na punktach oraz na mecie

– zabezpieczenie medyczne GOPR

– nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych kobiet i mężczyzn z każdej trasy

– puchary dla 3 najlepszych kobiet i mężczyzn z każdej trasy

● medale dla 3 najlepszych kobiet i mężczyzn z każdej trasy

● upominek za start

TRASA

Dokładna mapa i profil oraz opis tras pojawią się na stronie wydarzenia na facebooku

Na trasie biegu będą znajdowały się punkty kontrolne. Aby zostać sklasyfikowanym

uczestnik będzie musiał zostać odnotowany na wszystkich (przynależnych do danego

dystansu) Trasa będzie częściowo prowadziła drogą asfaltową, dlatego uczestnicy

zawodów po drogach publicznych muszą poruszać się zgodnie z zasadami kodeksu ruchu

drogowego. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy.