Inowrocław - wyścig kolarski

Start zawodów:
22.07.2018 10:30:00

Koniec zawodów:
22.07.2018 15:00:00

Typ zawodów:
Wyścig kolarski

Strona www:
http://memorialinowroclaw.pl/


Wpłaty za udział w zawodach: 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu
PKO Bank Polski S.A w Warszawie 62 1020 1505 0000 0002 0183 4365
wraz z dopiskiem „Wyścig Kolarski – opłata startowa” z podaniem imienia i nazwiska osoby startującej

 

Dystans PRO:
do 30.06.2018 - 50 zł
do 21.07.2018 - 75 zł
w dniu zawodów gotówką w biurze zawodów 100 zł
 
Dystans HOBBY:
do 30.06.2018 - 25 zł
do 21.07.2018 - 35 zł
w dniu zawodów gotówką w biurze zawodów 50 zł

 

Uwzględniane będą płatności dokonane jedynie do 21.07.2018  - liczy się data wpływu środków na konto organizatora. Osoby które wpłaciły w oznaczonym terminie a płatność nie została odnotowana będą proszone o przedstawienie potwierdzenia wpłaty w biurze zawodów.
 
Potwierdzenia wpłat zaktualizowane zgodnie z przesłaną listą Organizatora na dzień 20.07.2018 r.