IV BIEG Charytatywny Śladami Zeflika - 800 lat Ujazdu: WYNIKI