IV Orzeski Bieg Uliczny

Start zawodów:
27.09.2015 15:00:00

Koniec zawodów:
27.09.2015 16:00:00

Typ zawodów:
Zawody Biegowe

Strona www:
http://www.biegorzeski.pl/


Impreza biegowa w 3 rodzajach: bieg główny 10 km, bieg po zdrowie 5 km oraz nordic walking 5 km.

Opłata startowa wynosi: 
20zł - do 20 września 2015r 
30zł - w dniu zawodów
Opłaty startowe za uczestnictwo w biegu można dokonać na rachunek bankowy:
IDEA BANK 77195000012006034157930002
W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko osoby startującej oraz dopisek "4BO"

Strona internetowa zawodów http://www.biegorzeski.pl/