IV Rajd Rowerowy : Lista zgłoszeń

25km: 25 kilometrów - 1 pętla

Imię Nazwisko Opłacone zgłoszenie Kraj Team Numer startowy
K3 - Kobiety K3
Ilość zgłoszeń w kategorii K3: 0
K4 - Kobiety K4
Ilość zgłoszeń w kategorii K4: 0
K5 - Kobiety K5
VIOLETTA BUBNOWSKA PL NIEDARY POD LASEM MTB TEAM
Ilość zgłoszeń w kategorii K5: 1 (Opłaconych: 0)
K6 - Kobiety K6
Ilość zgłoszeń w kategorii K6: 0
M3 - Mężczyźni M3
KAMIL KRÓL PL
ŁUKASZ TARNOWSKI PL
Ilość zgłoszeń w kategorii M3: 2 (Opłaconych: 0)
M4 - Mężczyźni M4
Ilość zgłoszeń w kategorii M4: 0 (Opłaconych: 0)
M5 - Mężczyźni M5
LESZEK KRZYWICKI PL
ZBIGNIEW ZACIEWSKI PL NIEDARY POD LASEM MTB TEAM
Ilość zgłoszeń w kategorii M5: 2 (Opłaconych: 0)
M6 - Mężczyźni M6
BOGDAN KONIECZNY PL 50UPAT
Ilość zgłoszeń w kategorii M6: 1 (Opłaconych: 0)

75km: 75 kilometrów - 3 pętle

Imię Nazwisko Opłacone zgłoszenie Kraj Team Numer startowy
K3 - Kobiety K3
Ilość zgłoszeń w kategorii K3: 0
K4 - Kobiety K4
Ilość zgłoszeń w kategorii K4: 0
K5 - Kobiety K5
Ilość zgłoszeń w kategorii K5: 0 (Opłaconych: 0)
K6 - Kobiety K6
Ilość zgłoszeń w kategorii K6: 0
M3 - Mężczyźni M3
BARTOSZ ĆWIĄKAŁA PL
IGOR KAŹMIERCZAK PL
PIOTR KĄKOL PL
ERNEST KĘDZIORA PL FAMILIA
ŁUKASZ WARŻAŁA PL BRT WROCŁAW
Ilość zgłoszeń w kategorii M3: 5 (Opłaconych: 0)
M4 - Mężczyźni M4
MACIEJ GIEŁZAK PL
Ilość zgłoszeń w kategorii M4: 1 (Opłaconych: 0)
M5 - Mężczyźni M5
Ilość zgłoszeń w kategorii M5: 0 (Opłaconych: 0)
M6 - Mężczyźni M6
PIOTR DANAJ PL CCC
Ilość zgłoszeń w kategorii M6: 1 (Opłaconych: 0)


Ilość wszystkich zgłoszeń: 13 (Opłaconych: 0)