IV Rajd Rowerowy : Lista zgłoszeń

25km: 25 kilometrów - 1 pętla

Imię Nazwisko Numer startowy
50UPAT
BOGDAN KONIECZNY 23
NIEDARY POD LASEM MTB TEAM
VIOLETTA BUBNOWSKA 23
ZBIGNIEW ZACIEWSKI 23

75km: 75 kilometrów - 3 pętle

Imię Nazwisko Numer startowy
BRT WROCŁAW
ŁUKASZ WARŻAŁA 23
CCC
PIOTR DANAJ 23
FAMILIA
ERNEST KĘDZIORA 23