Kiczera Biega - 5. edycja: Lista zgłoszeń

Imię Nazwisko Opłacone zgłoszenie Kraj Team Numer startowy
CH - Chłopcy 1-8 lat
Ilość zgłoszeń w kategorii CH: 0
DZ - Dziewczynki 1-8 lat
Ilość zgłoszeń w kategorii DZ: 0
JF_M - Junior F
Ilość zgłoszeń w kategorii JF_M: 0
JF_K - Juniorki F
Ilość zgłoszeń w kategorii JF_K: 0
JE_M - Junior E
Ilość zgłoszeń w kategorii JE_M: 0
JE_K - Juniorki E
Ilość zgłoszeń w kategorii JE_K: 0
JD_M - Junior D
Ilość zgłoszeń w kategorii JD_M: 0
JD_K - Juniorki D
Ilość zgłoszeń w kategorii JD_K: 0
JC_M - Junior C
Ilość zgłoszeń w kategorii JC_M: 0
JC_K - Juniorki C
Ilość zgłoszeń w kategorii JC_K: 0
JB_M - Junior B
Ilość zgłoszeń w kategorii JB_M: 0
JB_K - Juniorki B
Ilość zgłoszeń w kategorii JB_K: 0
M1 - Mężczyźni 19-39 lat
Ilość zgłoszeń w kategorii M1: 0
K1 - Kobiety 19-39 lat
Ilość zgłoszeń w kategorii K1: 0
M2 - Mężczyźni 40-49 lat
Ilość zgłoszeń w kategorii M2: 0
K2 - Kobiety 40-49 lat
Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 0
M3 - Mężczyźni 50-59 lat
MAREK KOWALSKI PL TEAM KOWALSCY
Ilość zgłoszeń w kategorii M3: 1 (Opłaconych: 0)
K3 - Kobiety 50-59 lat
IWONA KOWALSKA PL TEAM KOWALSCY
Ilość zgłoszeń w kategorii K3: 1 (Opłaconych: 0)
M4 - Mężczyźni 60-69 lat
Ilość zgłoszeń w kategorii M4: 0
K4 - Kobiety 60-69 lat
Ilość zgłoszeń w kategorii K4: 0
M5 - Mężczyźni 70-79 lat
Ilość zgłoszeń w kategorii M5: 0
K5 - Kobiety 70-79 lat
Ilość zgłoszeń w kategorii K5: 0


Ilość wszystkich zgłoszeń: 2 (Opłaconych: 0)