Wyścig Kolarski o Konar Dębu Czwartaka

Start zawodów:
22.09.2019 11:00:00

Koniec zawodów:
22.09.2019 17:00:00

Typ zawodów:
Wyścig kolarski

Strona www:
www.facebook.com/events/1212080798960557/


 •  UWAGA ! Rejestracja odbywa się elektronicznie na www.pomiaryczasu.pl oraz w dniu wyścigu w biurze zawodów od 11:00 do 13:00 
 • Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko

  NUMER KONTA: BANK BGŻ 98 2030 0045 1110 0000 0265 5850

  Tytuł: Imię i nazwisko uczestnika/uczestników kategoria wiekowa.

 • Opłata startowa dokonana przelewem w terminie rejestracji elektronicznej wynosi 45 zł  , a wnoszona w biurze zawodów, w dniu startu 70 zł

 • Rejestracja elektroniczna oraz rejestracja wpłat odbywa się do 17-09-2019 dla wszystkich uczestników, zarówno zawodników MASTERS, jak też innych, nie biorących udział w klasyfikacji MASTERS
 • W przypadku rejestracji po 17-09-2019, w tym w biurze zawodów w dzień wyścigu dla zawodników MASTERS zawodnicy wnoszą 100% opłaty startowej (tj. 90zł).
 • Mieszkańcy Gminy Orońsko opłacają 50% opłaty startowej w trasie punktowanej, po okazaniu dokumentu potwierdzającego miejsca zamieszkania.
 • Osoby rejestrujące się drogą elektroniczną po 17-09-2019 mają możliwość wniesienia podwyższonej opłaty startowej w biurze zawodów, zgodnie z cennikiem podanym w niniejszym regulaminie.
 • Osoby, które wniosły opłatę startową po 17-09-2019 zobowiązane są do okazania potwierdzenia przelewu.
 • Formacja posiadająca osobowość prawną zgłaszająca drużynę nie mniej niż 6 członków (kluby, stowarzyszenia) są uprawnione do uzyskania zniżki w opłatach startowej w wysokości 10zł od kwoty bazowej
 • kontakt do organizatora: tel. 793-689-212
 • REGULAMIN