Wyścig Kolarski w Jeździe na Czas o Puchar Wójta Gminy Garbów

Start zawodów:
30.09.2017 10:00:00

Koniec zawodów:
30.09.2017 16:00:00

Typ zawodów:
Wyścig kolarski


      

 

REGULAMIN

Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego kategorii MASTERS

w Jeździe Indywidualnej na Czas

o Puchar Wójta Gminy Garbów

 

30 WRZEŚNIA 2017 ROKU

 

ORGANIZATOR

Lubelskie Towarzystwo Cyklistów

 

PATRONAT HONOROWY

Wójt Gminy Garbów

 

TERMIN I MIEJSCE WYŚCIGU

Wyścig zostanie rozegrany 30 września  2017 roku (sobota) w okolicach Garbowa k. Lublina

w godz. 13.00 – 14.00.

 

CELE IMPREZY

 • Wyłonienie mistrzów w jeździe indywidualnej na czas w poszczególnych kategoriach wiekowych
 • Umożliwienie współzawodnictwa sportowego kolarzom amatorom oraz popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej
 • Promocja gminy Garbów

 

ZGŁOSZENIA I ZASADY UCZESTNICTWA

 • Zapisy odbywać się będą w dniu zawodów, tj. 30 IX 2017 r. w godz. 10.00 – 12.00 w Biurze Wyścigu w budynku Urzędu Gminy Garbów, ul. Krakowskie Przedmieście 50 (ulica równoległa do dawnej drogi krajowej nr 12/17 Lublin-Warszawa).
 • W wyścigu mogą brać udział kolarze zrzeszeni i niezrzeszeni posiadający licencję kolarską masters na 2017 rok.
 •      Uczestnictwo zawodników w ramach odnośnych kategorii wiekowych, łącznie z grupą wiekową 18 - 29 lat (kat. M 20), nieposiadających licencji masters będzie możliwe po:
 • podpisaniu oświadczenia o przyjęciu na siebie pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody osobowe, zdrowotne bądź techniczne powstałe w trakcie uczestnictwa w wyścigu;
 • spełnieniu takich samych jak w przypadku zawodników z licencją masters warunków technicznych  (twardy kask ochronny, sprawny technicznie rower) oraz dotyczących ubezpieczenia.
 • Możliwe jest uczestnictwo w wyścigu kolarzy posiadających inną licencję

zawodniczą niż kategorii masters (z wyjątkiem kolarzy mających licencję kategorii elita) – po uzgodnieniu z Organizatorem i Sędzią Głównym oraz spełnieniu przewidzianych REGULAMINEM wymogów finansowych. Startujący ewentualnie w tej grupie kolarze zostaną sklasyfikowani w ramach swoich zawodniczych kategorii.

 

 

 

 • Opłata startowa:
 • 40 zł -  zawodnicy z licencją masters
 • 50 zł – zawodnicy bez licencji masters 
 • Członkowie LTC są zwolnieni z uiszczania opłaty startowej, o ile mają uregulowane składki członkowskie za rok 2017.

 

 • Wyścig punktowany  (CH ) – według zasad przyjętych w Komisji Masters/Cyklosport  PZKol.

 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU

 

 • Odprawa techniczna - godzina 12.45
 • Zawodnicy startować będą od godz. 13.00 w odstępach jednominutowych w następującej kolejności:

 

KATEGORIA

ROCZNIK

K

wszystkie roczniki

M20

1999-1988

M30

1987-1978

M40

1977-1968

M50

1967-1958

M60

1957-1948

M70+

1947-1938 i starsi

 

 • Organizator zapewnia elektroniczny pomiar czasu (chipy).

 

Charakterystyka trasy wyścigu

 • Dystans - 11km (5,55km + 5,45km); trasa wyścigu zasadniczo płaska, nawierzchnia bardzo dobra.
 • Przebieg trasy:

START/META – Garbów – 3km od dawnej drogi krajowej Lublin-Warszawa w kierunku miejscowości Abramów  przez miejscowość Wola Przybysławska ;

NAWRÓT – przed granicą powiatu lubelskiego.

 • Wyścig rozgrywany będzie przy ruchu drogowym całkowicie wyłączonym w godz. 13.00-14.00.
 • Trasa wyścigu będzie oznaczona znakami poziomymi (strzałki) z zaznaczeniem miejsc niebezpiecznych (wykrzykniki ) i pokonywanego dystansu (kilometry, metry). Odcinki trasy wymagające od zawodników szczególnej ostrożności zostaną  wyodrębnione drogowymi pachołkami.

 

ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW I NAGRODY

 • Uroczyste zakończenie zawodów przewidziane jest na godzinę 15.00 przy Biurze Wyścigu.

Najlepsi zawodnicy w poszczególnych głównych kategoriach wiekowych (czyli łącznie A i B -bez względu na to, czy posiadają licencje masters, czy nie) otrzymają puchary lub statuetki oraz dyplomy (pierwszych trzech).

 

 • Nieodebrane podczas uroczystej ceremonii zakończenia zawodów trofea i dyplomy, ewentualne nagrody rzeczowe lub finansowe, ulegają przepadkowi na rzecz Organizatora.

 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 • Organizator  zapewnia  karetkę  pogotowia  z  wymaganą obsługą  medyczną,  zespół  sędziowski, zabezpieczenie trasy wyścigu przez policję i ochotniczą straż pożarną.
 • Każdy zawodnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność i zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
 • Organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy uczestników imprezy.
 • Zawodnicy są bezwzględnie zobowiązani do:
  • przestrzegania zapisów niniejszego REGULAMINU oraz przepisów PZKol.;
  • podporządkowania się zaleceniom służb porządkowych i Organizatora zawodów;
  • podporządkowania się normom bezpieczeństwa obowiązującym podczas imprez sportowo-rekreacyjnych.
 • Uczestniczący w wyścigu akceptuje podanie jego wyników do publicznej wiadomości uwzględniające podstawowe dane osobowe startującego (imię, nazwisko, rok urodzenia) oraz jego wizerunek i ewentualną przynależność klubową, jak również godzi się na nieodpłatne wykorzystanie tych danych w celach promocyjnych.
 • Biorący udział w wyścigu zawodnicy zobowiązani są do zwrotu numerów startowych. Niezwrócenie numeru startowego będzie skutkować brakiem zgody Organizatora wyścigu na udział danego zawodnika w przyszłych imprezach organizowanych przez LTC. Uniknięcie takiego wykluczenia będzie możliwe po uiszczeniu opłaty za niezwrócony lub zagubiony numer startowy w wysokości 50 zł.
 • Kwestie sporne oraz nie uwzględnione w niniejszym REGULAMINIE rozstrzyga Organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu rozegrania  wyścigu w sytuacji zaistnienia np. skrajnie niekorzystnych warunków atmosferycznych.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PRZEPROWADZENIE WYŚCIGU  Z RAMIENIA

ORGANIZATORA:

 

Janusz Gula – Prezes LTC;

tel. k. 506 146 893,

tel. stacj. (81) 50 20 198,

e-mail: jaligula@o2.pl

 

W załączeniu mapka z trasą wyścigu.

 

Regulamin zatwierdził

                                                                                                         Andrzej Kita

                                                                                                          Prezes OZKol.