XXVII Bieg Legionów w Ustroniu

Start zawodów:
12.11.2016 11:00:00

Koniec zawodów:
12.11.2016 14:00:00

Typ zawodów:
Zawody Biegowe

Strona www:
http://ustron.pl/wiecej-3713-1.htm


ORGANIZATOR:

Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Ustroń; ul. Rynek 1; 43 – 450 Ustroń; Pokój nr 16; Tel. 33 85 79 328; e – mail promocja@ustron.pl; czynne w godzinach 7:30 – 15:30


Termin: 12 listopada 2016 (sobota), start: godz. 11:00

 • Program zawodów
 • 8:30 – 10:45 – biuro zawodów
 • 11:00 – start biegu (al. Legionów przy kortach tenisowych)
 • ok. 13:00 – ogłoszenie wyników i rozdanie nagród

Dystans: 10 km.
Nawierzchnia: asfalt, szuter, leśna ścieżka
Trasa: Aleja Legionów – Bulwary nad Wisłą – lewy brzeg rzeki Wisły – kładka Ustroń Nierodzim – prawy brzeg rzeki Wisły – most na ul. Kuźniczej – ul. Sportowa – Aleja Legionów.
Warunki uczestnictwa:
Impreza ma charakter otwarty. W biegu mogą wziąć udział osoby, które ukończą do 12 listopada 2016 r. 16 lat. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich. Warunkiem dopuszczenia do biegu będzie własnoręczne podpisanie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu. Akceptując regulamin i dokonując zgłoszenia do udziału w zawodach, uczestnik zrzeka się prawa dochodzenia odszkodowania od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Zawodnik przyjmuje do wiadomości, że w razie wypadku nie może rościć żadnych roszczeń do organizatora. Zawodnik dokonując zgłoszenia jednocześnie wyraża zgodę na publikację danych osobowych. Uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność.
O przynależności do grupy wiekowej decyduje rocznik urodzenia
Zgłoszenia:
By zgłosić swój udział w imprezie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy pod adresem www.pomiaryczasu.pl oraz dokonać wpłaty 20 zł na nr konta 85 1050 1070 1000 0024 0604 4103 do 4 listopada 2016 r. W tytule przelewu muszą znaleźć się imiona i nazwiska osób których opłata dotyczy. Po tym terminie zgłoszenia i opłaty nie będą przyjmowane. O zgłoszeniu do udziału w imprezie decyduje potwierdzenie wpłaty na konto.
Organizator przewiduje limit 450 uczestników.

Uwagi końcowe:

 • W biegu nie mogą uczestniczyć osoby pod wpływem alkoholu i środków odurzających Uczestnicy mają obowiązek przestrzegać zasad ruchu drogowego oraz wykonywać polecenia osób zabezpieczających trasę.
 • Każdy z uczestników ma obowiązek pobrać pakiet startowy z biura zawodów usytuowanego w kawiarni przy amfiteatrze w Ustroniu, w godzinach jego otwarcia.
 • Start odbędzie się o godzinie 11:00 na al. Legionów przy kortach tenisowych.
 • Przewidziana jest kategoria Open dla wszystkich uczestników bez rozróżnienia na płeć czy wiek.
 • Zwycięstwo w jakiekolwiek klasyfikacji wiekowej nie dyskwalifikuje z udziału w klasie Open.
 • Ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i poczęstunek dla zawodników odbędzie się w ustrońskim amfiteatrze.
 • Uczestnicy mają obowiązek przestrzegać zasad ruchu drogowego oraz wykonywać polecenia osób zabezpieczających trasę.
 • W biegu nie mogą uczestniczyć osoby pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
 • Uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność.