Dożynkowa jazda parami na czas w Zawonii: Regulamin

REGULAMIN XVII Dożynkowego Wyścigu Kolarskiego Parami – Zawonia 06.09.2015r

1. Cel wyścigu : - popularyzacja kolarstwa, aktywnego wypoczynku, rekreacji; - promocja Gminy Zawonia i powiatu trzebnickiego.

2. Organizator : - Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej i Kultury Fizycznej Gminy Zawonia; - Wójt Gminy Zawonia.

3. Termin i miejsce : - 06 wrzesień 2015r – Start o godzinie 14.00; - Biuro zawodów czynne w godz. 11.00 do 13.30 (sala Gm. Ośr. Kultury) przy zapisach prosimy okazać dowód osobisty; - Odprawa techniczna o godz. 13.30.

4. Wpisowe : 60 zł od pary. Mieszkańcy Gminy Zawonia są zwolnieni z opłaty startowej.

5. Kategorie wiekowe :

- Mężczyźni: - 14 - 17 - za zgodą opiekuna, bez nagród finansowych;

- 18 - 30;

- 31 - 40;

- 41 - 50;

- 51 - 60;

- 61 i starsi.

- Kobiety – kategoria OPEN;

- Pary mieszane – kategoria OPEN;

- Pary klubowe.

Dobór wiekowy jest dobrowolny, a o przydziale do właściwej kategorii decyduje wiek młodszego kolarza w parze! Wyścig przeznaczony dla amatorów, kolarze z licencjami mogą startować ale nie będą klasyfikowani.

6. Trasa wyścigu : - Start w Zawoni na ul. Milickiej 6 w kierunku Grochowa, dalej do Czeszowa i Kuźniczyska. W Kuźniczysku ul. Św. Jadwigi, w prawo ul. Wesołą, w lewo ul. Lipową w kierunku Pęciszowa, w Pęciszowie w lewo do Grochowa i do mety w Zawoni. - - Trasa liczy 22km, zawodnicy pokonują trasę jeden raz.

- - Uwaga! W miejscowości Kuźniczysko na ul. Św. Jadwigi są trwale zamontowane 3 progi zwalniające (oznakowane znakami drogowymi).

7. Startujący muszą obowiązkowo stosować kaski!! - organizator zapewnia profesjonalne sędziowanie; - przewidywany start co 2 min. – może być zmieniony w zależności od ilości zawodników.

8. Zawodnicy powinni posiadać ubezpieczenie NW. - organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez zawodników oraz rzeczy zagubione; - organizator zapewnia karetkę pogotowia i lekarza.

9. Wyścig odbywa się w ograniczonym ruchu drogowym. - na starcie, mecie, na skrzyżowaniach będą ochraniający imprezę : policjanci, strażacy OSP, wolontariusze i członkowie stowarzyszenia.

10. Nagrody : Dla kolarskich par za pierwsze, drugie i trzecie miejsce organizator ufundował : puchary, nagrody rzeczowe i pieniężne. Dla wszystkich uczestników wyścigu są okolicznościowe upominki. Nagrodami specjalnymi wyróżnieni będą mieszkańcy Gminy Zawonia biorący udział w zawodach oraz najmłodszy i najstarszy zawodnik i zawodniczka wyścigu. Puchary przewidziano dla najszybszej pary oraz dla zawodnika biorącego udział najwięcej razy w cyklu naszych wyścigów dożynkowych.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do wniesienia poprawek do regulaminu w razie zaistniałej potrzeby.

12. Adres szpitala: Szpital Św. Jadwigi, Trzebnica ul. Prusicka 53/55

 

Za zarząd

Przewodniczący

Stanisław Migawa

Tel. 608-822-143

roweryzawonia@o2.pl